3 step knife sharpener 21x5x7 cm GREY (ceramic, carbide, diamond)

59.9 AED 47.9 AED

3 step knife sharpener 21x5x7 cm GREY (ceramic
3 step knife sharpener 21x5x7 cm GREY (ceramic, carbide, diamond)

59.9 AED 47.9 AED

SKU: 2948 Categories: , Tag: